(JUST SHOOTING)

Mozaika ukrajinské občanské společnosti.

Od začátku války v roce 2014 trpí sociální služby na Ukrajině nedostatkem peněz. Sociální pracovníky zde velice často suplují dobrovolníci a neziskové či církevní organizace. Pomocnou ruku tak lidé nacházejí na překvapivých místech. V pizzerii, kde se váleční veteráni učí vést normální život mimo válečnou frontu; v nestátní křesťanské protidrogové léčebně, kde leckdo poprvé uvěří v Boha; anebo v pravicovém nacionalistickém hnutí, které poskytuje naplnění těm, kteří chtějí bránit Ukrajinu vlastními silami.

DOP: Radim Vaňous
sound: Pavel Vrtěl
interview and executive production: Martin Ocknecht
directing and screenplay: Jakub Zvoníček
producer: Jan Macola
translator: Ірина Забіяка
thanks: Czech center in Kiev